Petruk – tokoh wayang purwa Jawa.

Standard

Petruk. ( anak kedua Semar )

.

Panyandrane Petruk versi pakeliran Ki Hadi Sugito.
Ditulis oleh Al Nurbandana di Facebook group Ki Hadi Sugito Dalangku

.

(3)

Petruk pawakane gedhe duwur, ning irunge kedawan, lambene kamban dadi kesane plengah-plengèh kaya ngguyu terus, gulune dawa nganggo kalamenjing nyenol, pundhak punuk, weteng nyempluk, wudel bodong, sikile rada pincang siji (versi Yogya). Merga gulune dawa, Petruk duwe vokal sing penak dirungokke, pinter tetembangan, pinter gendhingan, pinter nirokke paraga werna-werna. Tetembangane sing khas KHS “Yung, biyung, nya putumu mongen, biyung. Gonal, ganèl!”.

.

Ing antarane sedulure, Petruk paling merbawani, ya swarane ya sikape. Jenenge pirang-pirang: Kanthong Bolong, Dobla Jaya, Penthung Pinanggul, Ronggung Jiwan. Ing antarane sedulur-sedulure, Petruk paling kurmat karo bapakne, Semar.

.

.

Foto wayang Petruk koleksi Bp Bima Karangjati, Yogyakarta.
Wayang karya Sanggar Anugrahing Wayang Seno, Karanganyar.

.

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s