Semar – tokoh wayang purwa Jawa.

Standard

Semar (panakawan ‘kanan’)

.

Panakawane Ki Hadi Sugito

Panyandrane Semar versi pakeliran Ki Hadi Sugito.
Ditulis oleh Al Nurbandana di Facebook group Ki Hadi Sugito Dalangku

.

Panakawan ing Karangkabolotan versi KHS (Ki Hadi Sugito) nggambarake kahanan urip tentrem ing padesan: Bapak (Semar) karo anak-anake (Gareng, Petruk, Bagong) guyub rukun. Model panakawan versi KHS kira-kira kaya kang tinulis ing ngisor iki.

(1)

Semar karo anak-anake ketok akrab senengane geguyon, sembranan, dong-dong nek ngendikan blanyongan/plèsèdan nggo ngregengake swasana. Nek ura-ura kadhang ya diplèsètke ora mung tembunge, ning ya ukarane, ya cengkoke, ya lagune, ya larase … komplit. Nggon bab gending, Semar kadangkala sok serba tahu … ” We lha kepiye ta kowe ki … aku wasis nek mung gending kaya ngono kuwi … jaman cilikanku biyen …”.

Ning, arepa nèk ngendikan sok blanyongan, nèk wis tekan nggon sing serius, Semar ya nuwani, ya merbawani – mumpuni nggon bab sembur & tutur. Semar rumangsa cedhak karo putra-putrane, mula anake ora basa ya ora papa. Merga ora jelas umure, Semar kadhang disebut ‘wa’, kadhang disebut ‘kakang’, kadhang disebut ‘kaki’.

.

.

Foto wayang Semar koleksi Bp Bima Karangjati, Yogykarta.
Wayang buatan Sanggar Anugrahing Wayang Seno, Karanganyar.

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s