Gareng- tokoh wayang purwa Jawa.

Standard

Gareng ( anak pertama Semar )

.

Panyandrane Gareng versi pakeliran Ki Hadi Sugito.
Ditulis oleh Al Nurbandana di Facebook group Ki Hadi Sugito Dalangku

.

(2)

Garèng pawakane paling mesakake – awak cilik, sikil bejig, tangan thekle, mripat kera, irung mbendhol, lambe njumlik. Ning arepa wandane memelas, Garèng pinter gegendhingan. Mung wae swarane kemèng … dong-dong sok keminter/ mbagusi. Garèng kepingin isa nembang kaya Petruk ning ora isa. Jenenge asring disebut Nala Gareng.

.

.

Foto wayang Gareng koleksi Bp Bima Karangjati, Yogya.
Wayang karya Sanggar Anugrahing Wayang Seno,Karanganyar.

.

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s